Notice regarding EICHER BUS

यस कलेज अफ एप्लाईड विजिनेसले प्रकाशित गरेको बिज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजिमको यस कलेजको स्वमित्वमा रहेको EICHER BUS  बा.१ क ४१११ बिक्रीको लागि शिलबन्दी कोटेशन आह्वान गरेकोमा श्री चतर्भुज महतोलाई छलफलमा आउनको लागि सूचित गरिन्छ । ba1ka4111a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *